Nainstalujte si:
       

Překlad extent


extent = rozsah; rozloha; prostor; šíře; objem; rozměr; míra; stupeň; rozsáhlost; prostranství; plocha; velikost; meze; hranice; zabavení nemovitosti; oblast; venkovní; mez; rozlehlost; rozšíření; zabavení zadlužené nemovitosti; délka; rozpětí; rozsahový
disk extent = disková oblast; oblast na disku; to a certain extent = poněkud;
to a great extent = do značné míry;

Překlad extent z webu:
Its extent was, at a rough guess, a hundred acres.  Jeho rozloha mohla být hrubým odhadem nějakých sto akrů.
What's the extent of the storm damage?  Jaký je rozsah škod způsobený bouří?
Ghosts and the extent of the hatreds!  Duchové a ta strašná nenávist!
We both know the limitless extent of treachery in the hearts of men.  Oba dobře víme, jak bezmezně se šíří zrada v lid­ských srdcích.
No one yet knows the full extent of the damage.  Skutečný rozsah škod ještě nikdo nezná.
He dare not until he knew the extent of the secrets stolen.  Neodvažoval se, dokud ebude znát rozsah vyzrazených tajemství.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorexterior   external   extinct   extinction   extinguisher   extinguishing   extra   extract