Nainstalujte si:
       

Překlad extensive


extensive = rozsáhlý; rozlehlý; prostorný; široký; značný; obsáhlý; rozšířený; extenzivní (zemědělství ap.); četný; obšírný; objemný; velký; dalekosáhlý; rozměrný; naprostý; extensivní; loupežný; rozsáhlý článek
more extensive = rozsáhlejší; obsáhlejší;

Překlad extensive z webu:
The cellars are quite extensive and all of the doors have been locked.  Sklepy jsou dost rozlehlé a všechny dveře byly zamčeny.
The damage to her arm is extensive but routine.  Poškození její paže je rozsáhlé, ale mělo by se beze zbytku vyléčit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorextensively   extent   exterior   external   extinct   extinction   extinguisher   extinguishing