Nainstalujte si:
       

Překlad extension


extension = rozšíření; přípona; prodloužení; zvětšení; klapka (telefonní); pobočná stanice; rozsah; velikost; rozměr; odbočka; roztažení; nastavení; vedlejší telefonní stanice; linka (telefonní); přednášky pro veřejnost (univerzitní); pobočka (telefonní); protažení
body extension = prodloužení karoserie; prodloužení nástavby;
boom extension = dosah jeřábu; vysunutí výložníku;
concept extension = rozsah pojmu; extenze pojmu;
exceptional extension = termínu); výjimečné prodloužení; přední spodní část blatníku;

Překlad extension z webu:
My extension is 78730.  Mám klapku 78730.
Give me your extension number.  Dejte mi vaše číslo.
The pompieri used an extension on their ladder truck.  Pompieri použili prodloužený hasičský žebřík na svém náklaďáku.
It seemed like a logical extension of bein' a schoolteacher...  Je to logický pokračování po tom, co jsem byl učitelem...
What is the son but an extension of the father?  Co je syn jiného než pokračování svého otce?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorextensive   extensively   extent   exterior   external   extinct   extinction   extinguisher