Nainstalujte si:
       

Překlad expression


expression = výraz (tváře, též hud. i přen.); vyjádření; vzezření; vymačkání; vytlačení; umělecká interpretace; hudební interpretace; vyslovení; vytlačování; adresový; označení; exprese; výrazový; odmačkávání; vylisování; vyjadřování; expresionismus
beyond expression = nevylíčitelný; nevýslovný;
equations expression = porovnávání výrazů; korekce výrazů;
facial expression = výraz obličeje; mimika;
logical expression = logické vyjádření; logický výraz;
polite expression = slušný výraz;

Překlad expression z webu:
The expression was justified.  A oprávněně.
A startled expression filled her eyes.  V očích se jí objevil udivený výraz.
This is an expression of grief?  To je vyjádření smutku?
It was simply the expression that had altered.  Jenom výraz je jiný.
Where had he seen that expression before?  Kde už takový výraz viděl?
Gran took the news with no expression at all.  Babička přijala tu zprávu bez jediného mrknutí oka.
That was what he said, but his expression spoke otherwise.  To sice řekl, ale jeho výraz hovořil jinak.
He looked at the cuffs, with a quizzical expression on his face.  Podíval se na moje pouta s nechápavým výrazem ve tváři.
But there is more to a picture than the expression on a person's face.  Ale na fotografii je toho víc než jen výraz obličeje;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorexpressly   expressway   extension   extensive   extensively   extent   exterior   external