Nainstalujte si:
       

Překlad exposed


exposed = odkrytý; vystavený; nechráněný; neizolovaný; obrácený; nahý; nekrytý; exponovaný; obnažený; odhalený; demaskovaný; osvícený; ozářený; viditelný; obnažený strop; odkryl; vystavil (na světlo); účinný povrch
be exposed = být vystavený; být odkrytý; být na ráně;

Překlad exposed z webu:
He exposed fat and subcutaneous tissue.  Obnažil podkoží a tukovou tkáň.
We are exposed here.  Tady jsme hrozně na ráně.
The ape has exposed you.  Ta opice tě prozradila!
Our friend could be exposed by the press.  Může ho ovšem odhalit tisk.
Richards took out the two exposed tapeclips.  Richards vyndal oba exponované klipy.
His profile, the left one, was exposed to her view.  Byl k ní obrácen levou tváří.
He had never in his life felt exposed to the dusei, only sharing.  Nikdy ve svém životě se necítil oddělený od dusei, byli jeho součástí.
She took the scalpel and swiftly cut down the exposed midsection.  Vzala skalpel a rychle rozřízla bránici.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorexposure   expression   expressly   expressway   extension   extensive   extensively   extent