Nainstalujte si:
       

Překlad exports


exports = export; exportní zboží; vystavení vlivu povětrnosti
gross exports = čistý vývoz; hrubý vývoz;

Překlad exports z webu:
Exports fruit and vegetables.  Vyváží ovoce a zeleninu.
Drug exports are going to be cut by half.  Dovoz drog se sníží o polovinu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorexposed   exposure   expression   expressly   expressway   extension   extensive   extensively