Nainstalujte si:
       

Překlad exporter


exporter = vývozce; vývozní firma; exportérka; exportér; vyvážení
general exporter = vývozce; generální vývozce;

Překlad exporter z webu:
The exporter arrested.  Vývozci zatčeni.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorexports   exposed   exposure   expression   expressly   expressway   extension   extensive