Nainstalujte si:
       

Překlad export


export = export; vývoz; exportovat; exportní; odstraňovat; odplavovat; vývozní; pro export; vyvézt; vyvážení; exportní artikl; vyvážet; vývozní zástupce
indirect export = lomený vývoz; nepřímý; nepřímý vývoz; financing of export = financování vývozu;

Překlad export z webu:
Thais generally do not export drugs.  Thajci obvyk­le drogy nepašují.
Otherwise there would be no export licence.  Jinak by vývozní licence nebyla udělena.
The ship's name is needed for the export licence.  Jméno lodi potřebuji pro vývozní ficenci.
You are right about the impossibility of an export licence.  Máte zcela pravdu, pokud se týká nemožnosti získat vývozní licence.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorexporter   exports   exposed   exposure   expression   expressly   expressway   extension