Nainstalujte si:
       

Překlad exponent


exponent = exponent (mat. i polit.); zastánce; vykladač; interpret; vykladatel; mocnitel (mat.); představitel; zástupce; zmocněnec; důvěrník; vykládající; vysvětlující; hlasatel; udavatel; stoupenec; vzorek; exponentový; exponenciální
biased exponent = chybný exponent; poměrný exponent; desetinná čárka;
polytropic exponent = polytropický exponent; polytropický koeficient;

Překlad exponent z webu:
It's a textbook case of exponential growth.  Je to učebnicový příklad exponenciálního růstu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorexport   exporter   exports   exposed   exposure   expression   expressly   expressway