Nainstalujte si:
       

Překlad explosive


explosive = výbušnina; explozivní; výbušný; třaskavý; trhavý; třaskavina; trhavina; prudký (vzrůst ap., přen.); připravený každou chvíli vybuchnout; nabitý; napjatý; prudce stoupající; prudce rostoucí; lanovitě se šířící; výbuchový; plný napětí; explosivní; trhací
high explosive = velká výbušnina; vysoce explozivní; vysoce brizantní; brizantní výbušnina; třaskavý; trhavina;
highly explosive = vysoce výbušné; brizantní;
plastic explosive = plastická výbušnina; plastická trhavina;

Překlad explosive z webu:
Explosive bullet.  Výbušná střela.
The explosive agent?  A výbušnina?
There was an explosive breath at the door.  U dveří se ozvalo výbušné funění.
I was firing an explosive shell detonated by impact.  Nabil jsem střelu, jež při nárazu vybuchovala.
The gausspistol was loaded with explosive slugs.  V gausspistoli byly totiž výbušné náboje.
She voiced a series of small explosive grunts.  Vyrážela při tom ze sebe krátká heknutí.
His mood was shattered by a sudden explosive laugh;  Jeho špatné rozpoložení zahnal náhlý výbuch smíchu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorexponent   export   exporter   exports   exposed   exposure   expression   expressly