Nainstalujte si:
       

Překlad explosion


explosion = exploze (též přen.); výbuch (též přen.); prudký vzrůst (přen.); vyvrácení; rozdrcení; demaskování; růst; prudký vzestup; dekompozice; postup shora dolů; zpracování shora dolů; explose; bouřlivý rozvoj; explozivní; explodování; vybuchování; detonace
atomic explosion = atomový výbuch; jaderný výbuch;
information explosion = exploze informací; informační exploze;
population explosion = populační exploze; demografická exploze;
powerful explosion = silný výbuch; mocný výbuch; předčasná exploze;

Překlad explosion z webu:
An explosion of pain.  Další nával bolesti.
Another huge explosion sprayed them with burning embers.  Další obrovská exploze je zasypala hořící tňští.
I think the explosion .  Nemáte žád­nou lad!
There has been an explosion here.  Došlo tu k výbuchu.
The swords met in an explosion of octarine light.  Oba meče se srazili v záblesku oktarínové záře.
The bullet must have missed but the explosion deafened me.  Kulka mě musela minout, ale exploze mě ohlušila.
They were scuba diving and there was an explosion on the boat.  Potápěli se prý v moři a došlo k výbuchu na jejich lodi.
Dunross twisted the cork and held it, deadening the explosion neatly.  Dunross opatrně vytáhl zátku a ztlumil explozi.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorexplosive   exponent   export   exporter   exports   exposed   exposure   expression