Nainstalujte si:
       

Překlad explorer


explorer = průzkumník; badatel; cestovatel (průzkumník); výzkumník; explorátor; sonda; pátradlo; průzkumnický; výzkumný cestovatel; zkoumání
cave explorer = jeskyňář; speleolog;
polar explorer = polárník; polární cestovatel;

Překlad explorer z webu:
Spread out beneath them, the explorers saw a world swarming with life.  Pod sebou uviděli svět kypící životem.
He was not meant to be an intrepid explorer:  Nebyl stvořený proto, aby se stal bláznivě neohroženým průzkumníkem:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorexplosion   explosive   exponent   export   exporter   exports   exposed   exposure