Nainstalujte si:
       

Překlad exploitation


exploitation = vykořisťování; exploatace; těžba (zemědělská, nerostů); využití; využívání; využitkování; zneužití; zužitkování; zneužívání; dolování; vytěžení; vytížení; použití; využívaní; užívání; rozpracování; dobývání; zemědělská těžba; okupační hospodaření
forest exploitation = exploatace lesa; lesní těžba;
explorer   explosion   explosive   exponent   export   exporter   exports   exposed