Nainstalujte si:
       

Překlad expiry


expiry = vypršení (platnosti); uplynutí (lhůty); smrt (zast.); poslední vydechnutí (zast.); projití; ztráta platnosti; zaniknutí; zánik; vydechnutí; ukončení; skončení; vypršení lhůty; propadnutí; zánik nároku; datum skončení
explanation   explicitly   explode   exploitation   explorer   explosion   explosive   exponent