Nainstalujte si:
       

Překlad expertise


expertise = odborná znalost; kvalifikace; expertiza; odborně posuzovat; dělat expertizu; odbornost; znalecký posudek; odborné znalosti; odborné schopnosti; dobrozdání znalce; odborný posudek; dobrozdání; posudek; odborná způsobilost; odborná kvalifikace; zběhlost
technical expertise = odborná expertiza; odborný posudek; technická expertiza; have adequate expertise = mít přiměřenou způsobilost;
require technical expertise = vyžadovat odborný posudek;

Překlad expertise z webu:
My expertise will greatly benefit our bank, heya?  Moje zkušenosti ale budou pro banku prinosem, heja?
My capitaine requires your expertise in a private matter.  Můj capitaine vás potřebuje k expertíze v soukromé záležitosti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorexpiry   explanation   explicitly   explode   exploitation   explorer   explosion   explosive