Nainstalujte si:
       

Překlad expert


expert = expert; odborný; znalecký; znalý; zkušený; zběhlý; odborník; znalec; zručný; obratný; provedený odborně; odborně zkoumat; geniální; odbornický; specialista; na slovo vzatý; kvalifikovaný; kapacita; machr; expertní; odbornice; odborník v
legal expert = právní odborník; právní expert;
vehicle expert = znalec z oboru motorových vozidel; odhadce pro motorová vozidla; officially appointed expert = úřední znalec;

Překlad expert z webu:
The expert said many thought he was dead.  Ten expert říkal, že mnoho lidí si myslí, že je mrtvý.
I'm no expert on skis.  Nejsem žádný zvláštní lyžař.
He was an expert at surveillance.  Byl expertem na sledování.
Dunno, said the monarchical expert slowly.  No, já nevím, prohlásil odborník na věci království pomalu.
You should hire a surveillance expert to protect you.  Měl byste si najmout experta na ostrahu, aby vás chránil.
Brutha looked at it with an expert eye.  Bruta se po ní rozhlédl zkušeným okem.
One appears to have shoulderlength hair, the photo expert agreed.  Jedna postava má vlasy až na ramena, souhlasil fotografický odborník.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorexpertise   expiry   explanation   explicitly   explode   exploitation   explorer   explosion