Nainstalujte si:
       

Překlad experiment


experiment = experiment; experimentovat; pokus; dělat pokusy; technická zkouška; zakusit; zkoušet; zkouška; experimentální; test; experimentovat
control experiment = kontrolní pokus; řízený pokus;
irradiation experiment = ozařovací experiment; ozařovací pokus;
laboratory experiment = laboratorní pokus; laboratorní experiment;

Překlad experiment z webu:
The experiment could not be called off at this late stage;  V této pozdní fázi již nemohl být experiment odvolán;
We do not experiment on living beings.  Neexperimentujeme na živých bytostech.
One bad jerk, and the experiment would be over.  Jedno nešikovné trhnutí a bude po experimentu.
And he had eleven men, eleven different tests, to experiment with.  Má tu jedenáct mužů, může na nich vyzkoušet jedenáct různých způsobů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorexpert   expertise   expiry   explanation   explicitly   explode   exploitation   explorer