Nainstalujte si:
       

Překlad experience


experience = zkušenost; zážitek; zažít; zkusit; vyzkoušet; prodělat; zkušenosti; zakusit; dojem; praxe; pohlavní zkušenost; poznat ze zkušenosti; dožít se (2. p.); prožít; cítit (radost ap.); ucítit; utrpět (ztrátu ap.); pocítit; prožitek; dočkat se (2. p.); zkouška
beautiful experience = krásný zážitek; pěkný zážitek;
bitter experience = hořká zkušenost; tvrdá škola; trpká zkušenost; hořký zážitek;
driving experience = řidičské zkušenosti; požitek z jízdy;
field experience = provozní zkušenost; praxe v oboru;

Překlad experience z webu:
Experience was of no ethical value.  Zkušenost je po stránce mravní bezcenná.
The experience was disagreeable.  Byl to trpký zážitek.
We've some experience in it.  Máme v ní určité zkušenosti.
This isn't my experience at all.  Já vůbec nemám takovou zkušenost.
It is a new experience for us.  To je pro nás nová zkušenost.
This will be a new experience for me.  Tohle pro mě bude nová zkušenost.
It had been the single worst experience of her existence.  Byl to ten nejhorší zážitek celé její existence.
It had been the single most intense experience of her existence.  Byl to ten nejsilnější zážitek její existence.
He was a famous man, and enjoyed the experience while it lasted.  Byl slavný a vychutnával ten pocit dokud trval.
Alexi's legs are good, his hands the best, his experience immense.  Alexej má dobré nohy, ruce nejlepší a obrovskou zkušenost.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorexperiencing   experiment   expert   expertise   expiry   explanation   explicitly   explode