Nainstalujte si:
       

Překlad expensive


expensive = drahý; nákladný; drahý oděv
less expensive = lacinější; méně nákladný;

Překlad expensive z webu:
Expensive tie.  Drahou kravatu.
It's expensive to train anyone.  Každá praxe přijde draho.
They are expensive but real.  Jsou drahé, ale pravé.
These are houses expensive ones.  Tohle jsou soukromé domy - velmi drahé.
Light rays are fantastically expensive to generate.  Světelné paprsky přijdou nesmírně draho.
I hadn't thought about an expensive meal in a long time.  Už dlouho jsem po drahém jídle ani nevzdechl.
Smyth offered a cigarette from an expensive gold case.  Smyth mu nabídl cigaretu z drahého zlatého pouzdra.
A hush like the halls of an expensive clinic.  Hukot jako v hale drahé kliniky.
The same thing was true of the three expensive sweaters.  A totéž platilo o třech drahých svetrech.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorexperience   experiencing   experiment   expert   expertise   expiry   explanation   explicitly