Nainstalujte si:
       

Překlad expenses


expenses = výdaje; služební výdaje; služební výlohy; účet výloh
action expenses = náklady zaměstnanosti; pružné náklady;
activity expenses = náklady zaměstnanosti; pružné náklady; provozní náklady;
administration expenses = administrativní náklady; správní náklady;
advertising expenses = náborové náklady; velké;

Překlad expenses z webu:
All that money gone and our expenses heavy!  Všechno zboží v čudu a přitom nás to tolik stálo!
Since you'll be living at home, your expenses will be the smallest.  Protože budeš jíst doma, tvoje výdaje budou nejmenší.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorexpensive   experience   experiencing   experiment   expert   expertise   expiry   explanation