Nainstalujte si:
       

Překlad expenditure


expenditure = výdaj; výloha; vydání; náklad (finanční); útraty; spotřeba; výdej; režie; výdaje; výdajový; útrata; vynaložení; výlohy; útrapy; náklady; štítek spotřeby
administrative expenditure = výdaje na administrativu; správní výdaje;
capital expenditure = investiční výdaje; výdaje na základní jmění; výdaje na základní prostředky; investiční náklady; kapitálové výdaje;
control expenditure = kontrolovat výdaje;

Překlad expenditure z webu:
To these sheets he attached a full statement of expenditure.  K těmto listům také připojil úplný výkaz výdajů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorexpenditures   expense   expenses   expensive   experience   experiencing   experiment   expert