Nainstalujte si:
       

Překlad expedition


expedition = expedice; spěch; rychlost; chvat; výprava (vědecká, válečná); rychlé vyřízení (pohotové); zručnost; jízda; cesta; zábavní cesta; výlet; tažení; zaslání zboží; odbavení; podnik; odeslání; válečné tažení; polní tažení; zaslání; vědecká expedice; vypravení
military expedition = vojenská výprava; vojenská expedice;

Překlad expedition z webu:
The expedition did not begin well.  Výlet nezačal dobře.
This is your expedition after all.  Vždyť je to koneckonců vaše výprava.
That's from one of our expedition packs, he said.  To je z jednoho batohu ušitého pro výpravu, řekl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorexpenditure   expenditures   expense   expenses   expensive   experience   experiencing   experiment