Nainstalujte si:
       

Překlad expected


expected = očekával; očekávaný; čekal; předpokládat (min.čas); střední; budoucí; předpokládaný; předvídaný; očekával to


Překlad expected z webu:
Expected you later, at the axial dock.  Očekávali jsme vás později, v axiálním doku.
They expected him.  Očekávali ho.
They had expected this;  Očekávali to;
When is he expected back?  A kdy se má vrátit?
It did have the expected effect.  Očekávaný účinek se dostavil.
Reggie shrugged as if she expected this.  Reggie pokrčila rameny, jako by to čekala.
I should have looked for it, expected it.  Měl jsem po tom pátrat, očekávat to.
That was not the answer he had expected to provoke.  To nebyla odpověď, kterou chtěl dostat.
The keycard slot was just where he had expected it would be.  Aparát na kartu byl přesně tam, kde ho čekal.
The water was a cold shock, but he had expected that.  Voda byla velice studená, ale s tím počítal.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorexpecting   expedition   expenditure   expenditures   expense   expenses   expensive   experience