Nainstalujte si:
       

Překlad expectancy


expectancy = očekávání (častěji); čekání (častěji); naděje (častěji); vyhlídka (častěji); čekatelství (častěji); těhotenství (častěji); životnost; pravděpodobnost; pravděpodobná délka (např, života); čekající (netrpělivě)
life expectancy = průměrná délka života; pravděpodobná životnost; trvanlivost; pravděpodobná trvanlivost; střední doba užitečného života; plánovaná životnost; životní expektace;

Překlad expectancy z webu:
Life expectancy of maybe two minutes, that's what.  Maximálně tak dvě tři minuty života, to ti říkám rovnou.
A tentative expectancy hung in the air.  Ve vzdu­chu viselo hmatatelné očekávaní.
There was an air of expectancy among those at the door.  Mezi těmi, které čekaly u vchodu, panovala atmosféra očekávání.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorexpectation   expected   expecting   expedition   expenditure   expenditures   expense   expenses