Nainstalujte si:
       

Překlad expect


expect = očekávat (4. p.); čekat (4. p.); předpokládat; domnívat se; doufat; myslit; nadít se; počítat; čekat na (4. p.); očekávat něco; očekávat, že on
I expect = očekávám; očekávám, že;

Překlad expect z webu:
Expect no recognition.  Neočekávejte, že vás pozná.
I expect so.  To bych řekl.
Do not expect more.  Víc nečekej.
I would not expect it.  Ani bych to nečekal.
But what can you expect the days?  Co se ostatně dnes dá očekávat?
On what charge do you expect to be arrested?  Z čeho vás hodlají obvinit?
I'll call him up so he'll expect them.  Zatelefonuju mu, takže je bude čekat.
It looked a little bit like what you'd expect to see in a bank vault.  Trochu to vypadalo jako to, co očekáváte v bankovním trezoru.
Play dumb, the way the enemy had come to expect him to be.  Tak, jak to od něj protivník očekává.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorexpectancy   expectation   expected   expecting   expedition   expenditure   expenditures   expense