Nainstalujte si:
       

Překlad expansion


expansion = expanze; rozpínavost; roztažení; rozpětí; rozšíření; rozpínání; rozmach; rozvoj; zvětšení; rozvedení (rovnice, výrazu, mat.); prostor; rozloha; hovornost; sdílnost; zvýšení; rozmnožení; dilatace; rozložení; expanzivní; expanzní; zvětšování; prodlužování
cubic expansion = roztažení objemové; objemové roztažení;
demand expansion = rozšiřování poptávky; tvorba poptávky;
economic expansion = hospodářský rozvoj; hospodářský rozmach;
line expansion = rozšíření linky; rozšíření vedení; roztažení teplem;

Překlad expansion z webu:
Looping black marks scored the expansion joint macadam in parabolas.  Do makadamu zůstaly vydřené paraboly černých kolejí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorexpansion tank   expect   expectancy   expectation   expected   expecting   expedition   expenditure