Nainstalujte si:
       

Překlad expanding


expanding = expandující; rozšiřování (2. p.); rozpínající se; expandování; rozpěrný; rozpínání (2. p.); rozšiřovací; rozhánění; roztahování; zaválcování; lehčení; rozpínací; šířící se; dekomprimující; rozšiřující se; prodlužovací; rozpínavý; expanze; nadouvání


Překlad expanding z webu:
Egos were expanding daily.  Všichni den ze dne rostli.
I want an expanding trade.  Já chci rozšiřovat obchodní styky.
Milo supervised the whole expanding operation by himself.  Milo na stále mohutnější obchodní transakce osobné dohlížel.
Inside the confined space, there was a roar of expanding gas.  Expandující plyn burácel v uzavřeném prostoru jako hrom.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorexpansion   expansion tank   expect   expectancy   expectation   expected   expecting   expedition