Nainstalujte si:
       

Překlad exhibition


exhibition = výstava; vystavení; předvedení; stipendium; nadace; expozice; projev; ukázka; exhibice; výstavní; výstavka; přehlídka; školní akademie; veřejná produkce; exhibiční zápas; vyložení; výstavba; výstavní pavilon
book exhibition = knižní výstavka; výstava knih;
national exhibition = národní výstava; celostátní výstava;
small exhibition = malá výstava; výstavka; hold an exhibition = uspořádat výstavu;

Překlad exhibition z webu:
They'd be back in an hour for their final exhibition.  Vrátí se za hodinu na své závěrečné vystoupení.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorexile   existence   expander   expanding   expansion   expansion tank   expect   expectancy