Nainstalujte si:
       

Překlad exhaust


exhaust = výfuk (motorového vozidla); výfukový plyn; vyčerpat (vzduch, plyn); vyprázdnit; odsát; vypumpovat; vyčerpání (vzduchu); odvod (páry); vysílit; vyfukovat; ústit; vlévat se; vyprazdňovat se; výpust; vyčerpávání; dobírat; dobrat; uhnat; uštvat; odsávat
steam exhaust = výfuk páry; vypouštění výfukové páry;
upswept exhaust = výfuk zalomený nahoru; nahoru zalomený výfuk;
uptake exhaust = výfuk zalomený nahoru; nahoru zalomený výfuk;

Překlad exhaust z webu:
The exhaust was blowing clouds of red smoke.  Z výfuku se valila mračna modrého dýmu.
The tractor exhaust comes in the door.  Skrz ty dveře sem někdy táhne smrad od traktoru.
The smell of exhaust from the main road was not so great.  Pach zplodin od hlavní silnice nebyl tak silný.
A garden hose ran from the exhaust pipe into the front seat.  Od výfuku vedla zahradní hadice na přední sedadlo.
The coolant flow moved it up, towards the exhaust pipe.  Chladicí kapalina ji vynesla vzhůru, směrem k odtokové trubce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorexhaust collector   exhaust emission   exhaust gas   exhaust-gas recirculation   exhaustion