Nainstalujte si:
       

Překlad exhaust gas


exhaust gas = výfukový plyn; spaliny; výfukové plyny; analyzátor výfukových plynů
engine exhaust gas = emise motoru; výfukové plyny motoru;
raw exhaust gas = surový výfukový plyn; surové výfukové emise; nečištěný výfukový plyn; engine raw exhaust gas = nečištěný výfukový plyn;
exhaust-gas recirculation   exhaustion   exhibition   exile   existence   expander   expanding   expansion