Nainstalujte si:
       

Překlad exhaust-gas recirculation


exhaust-gas recirculation = recirkulace výfukových plynů; vratné vedení výfukových plynů; recirkulace spalin; přeplňování výfukovými plyny
external exhaust-gas recirculation = vnější recirkulace výfukových plynů; recirkulace výfukových plynů vedená mimo motor;
exhaustion   exhibition   exile   existence   expander   expanding   expansion   expansion tank