Nainstalujte si:
       

Překlad exhaust collector


exhaust collector = výfukový sběrač; sběrné výfukové potrubí; výbuch výfuku
heat-insulated exhaust collector = tepelně izolovaný sběrač výfukového potrubí; tepelně izolovaná kolena výfukového potrubí;




exhaust emission   exhaust gas   exhaust-gas recirculation   exhaustion   exhibition   exile   existence   expander