Nainstalujte si:
       

Překlad exercise


exercise = cvičení; cvičit; vykonávat; výcvik; cvik; použití; používání; užití; písemný úkol (cvičný); provozování (čeho); pohyb (tělesný); zaměstnání; uplatnění; vynaložení; vykonávání (funkce); výkon (funkce); cvičit se; zastávat; zaměstnávat; zneklidňovat
field exercise = taktické cvičení; polní bojové cvičení;
physical exercise = tělesná cvičení; prostná cvičení; tělesné cvičení;
take exercise = cvičit; tužit se; jít na vzduch;

Překlad exercise z webu:
The exercise we're running.  Cvičení, co teď děláme.
We should exercise patience.  Měli bychom projevit trpělivost.
It was an exercise in trust.  Byla to zkouška důvěry.
I savored my first exercise in civil protest.  Prožíval jsem první zkušenost s občanským protestem.
It wasn't a merely academic exercise now.  Teď už to nebylo pouze akademické cvičení.
This is supposed to be his exercise time.  Tohle je jeho čas venčení.
There was something terribly enthralling in the exercise of influence.  Provozovat umění ovlivňování, v tom je cosi strašně opojného.
Ustarte turned away and walked back to the main exercise area.  Ustarté se otočila a vrátila se na cvičiště.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorexercises   exhaust   exhaust collector   exhaust emission   exhaust gas