Nainstalujte si:
       

Překlad exemption


exemption = výjimka; osvobození; vynětí; zproštění; sleva na daních; daňová úleva; exempce; odpočitatelná položka; odčitatelná položka; položka; vyjmutí; oproštění; výjimka
tax exemption = osvobození od daně; daňová výjimka; nepodléhání dani; daňové osvobození;

Překlad exemption z webu:
No exemptions.  Neexistovaly žádné výjimky, žádné výhrady.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorexercisable   exercise   exercises   exhaust   exhaust collector