Nainstalujte si:
       

Překlad executory


executory = vykonavatelský; exekuční; výkonný; vykonatelný; nesplněný; nevykonaný; očekávaný; prováděcí; vykonavatelný; nesplněná smlouva
accord executory = dvojstranná dohoda; dvoustranná dohoda; dvoustranná dohoda o urovnání;
exemption   exercisable   exercise   exercises   exhaust   exhaust collector   exhaust emission   exhaust gas