Nainstalujte si:
       

Překlad executives


executives = zodpovědní činitelé; vedoucí pracovníci; řídicí pracovníci; řídící pracovníci; vykonavatel závěti
senior executives = vedoucí kádry; vedoucí odborů;
top executives = vedení podniku; řídící pracovníci; nejvyšší řídicí pracovníci;

Překlad executives z webu:
Your executives is always aware of a situation like that.  O takových věcech nadřízený vždycky vědí.
The two senior executives discussed this for an hour.  Oba úředníci to projednávali hodinu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorexecutory   exemption   exercisable   exercise   exercises   exhaust   exhaust collector   exhaust emission