Nainstalujte si:
       

Překlad executive


executive = exekutiva; manažer; výkonný (výbor, ředitel ap.); výkonná moc; aktivní; exekutivní; vedoucí (úředník); prováděcí; jádro systému; vysoký úředník; energický; schopný; úřednický; rada; řídící pracovník; člen vedení firmy; jednatel; vedoucí úředník; správní
chief executive = generální ředitel; vrchní ředitel; hlavní vedoucí; vyšší řídící; prezident; guvernér státu;
junior executive = mladší vedoucí pracovník; mladší vedoucí;
sales executive = vedoucí pracovník; odbytový referent; nadřízený vedoucí;

Překlad executive z webu:
Executive airfields make certain allowances.  Soukromá letiště umožňují jisté transakce.
The executive officer, everyone would readily agree, was the mother.  Výkonný důstojník, jak by každý ochotně souhlasil, byl matka.
I've the executive power to sign.  Jsem oprávněná podepsat to.
She's a senior executive in your company?  Pracuje ve vaší společnosti ve vyšší funkci?
Gray looked at the executive editor.  Gray se podíval na výkonného šéfredaktora.
The doctor smiled up at the executive officer.  Dobrá, doktor se od stolu na výkonného důstojníka usmál.
He's yet to establish the capacity needed for executive oversight.  Teprve si musí osvojit schopnosti, potřebné pro nadhled při vedení.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorexecutives   executory   exemption   exercisable   exercise   exercises   exhaust   exhaust collector