Nainstalujte si:
       

Překlad execution


execution = exekuce; poprava; provedení; uskutečnění; přednes (v hudbě); vykonání; vyřízení; zručnost (v hudbě); vykonání rozsudku; zabavení; výpočet; realizace; vyhotovení; řádné vyplnění; výkon; druh konstrukce; podepsání smlouvy; prováděcí; provádění; splnění
defective execution = neúplné provedení; vadné vyhotovení dokumentu;
program execution = provádění programu; běh programu;
speedy execution = rychlé vykonávání rozsudku; rychlé vykonání rozsudku; stay of execution = odklad výkonu rozhodnutí;

Překlad execution z webu:
An execution squad.  Popravčí četa.
So everyone goes to execution like sheep then?  Proto se dá každý podřezat jako jehně?
Because he thinks your judgment is execution by another name?  Protože si myslí, že tvůj rozsudek je popravou z ruky někoho jiného?
I had never seen him sweat at an execution before.  Nikdy předtím jsem ho neviděl tak se při popravě potit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorexecutive   executives   executory   exemption   exercisable   exercise   exercises   exhaust