Nainstalujte si:
       

Překlad excuse


excuse = omluvit; omluva; výmluva; záminka; omlouvat; prominout; omluvte; promíjet; náhražka (ubohá); odpustit; zprostit (viny, povinnosti, zast.); tolerovat; ospravedlnit; slevit; vytáčka; ospravedlnění; omluvení; omluva za
lame excuse = chabá omluva; neuspokojivá omluva;
make excuse = vymlouvat se; omluvit se;
ready excuse = pohotová omluva; připravená omluva;
reasonable excuse = dostatečná omluva; ospravedlnění;
stupid excuse = hloupá výmluva; hloupá záminka;

Překlad excuse z webu:
Excuse me.  Omluv mě.
Ah, excuse me.  Hm, promiňte.
Would you excuse me?  Prominete mi?
Nothing - please excuse me.  To nic, promiňte.
No, so sorry, please excuse me.  Ne, promiňte, omlouvám se.
Very mad that night, please excuse me.  Hrozně šílený té noci, prosím za odpuštění.
And with the other things we're… excuse me.  A s těmi dalšími věcmi jsme...
I cannot tell you, so sorry, please excuse me.  Prosím za prominutí, ale to vám sdělit nemohu.
I would have kept them apart - please excuse me.  Raději bych je držel od sebe - odpusťte mi, ale já mu nevěřím.
If any fault exists, it's because of me, please excuse me.  Odpustím, řekl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorexecution   executive   executives   executory   exemption   exercisable   exercise   exercises