Nainstalujte si:
       

Překlad exclusion


exclusion = vyloučení; výluka; odepření vstupu (do země); vylučovací; negace; výluka z pojištění; exkluze; zamítnutí; odčitatelná položka; nonimplikace; izolování; vylučování; výlukový; vyjmutí; slovník vyřazených slov
absolute exclusion = naprostá výluka; úplné vyloučení;
social exclusion = vylučování ze společnosti; sociální exkluze;
excursion   excuse   execution   executive   executives   executory   exemption   exercisable