Nainstalujte si:
       

Překlad excluder


excluder = vylučovač; odsavač; vyjma
dust excluder = čistič vzduchu; zachycovač prachu;
exclusion   excursion   excuse   execution   executive   executives   executory   exemption