Nainstalujte si:
       

Překlad excited


excited = vzrušený; rozechvěný; vzbuzený; nadšený; nabuzený; rozčílený; podrážděný; excitovaný; buzený; vybuzený; přitažený; rozechvělý; rozčilený; vzrušený (7. p.)
compound excited = kompaundní buzení; sdružené buzení;
separately excited = cize buzený; s cizím buzením; cizí buzení;

Překlad excited z webu:
An excited breath.  Hlas se vzrušeně nadechl.
Teabing looked excited now.  Teabing teď vzrušeně gestikuloval.
She was very excited about it.  Byla z toho celá pryč.
Being in a home excited him.  Být u někoho doma ho vzrušovalo.
They all hurried toward the excited soldiers.  Všichni spěchali k rozčileným vojákům.
Omi leaned closer and lowered his excited voice.  Omi se naklonil ještě blíž a ztlumil rozčilený hlas.
There is no evidence of anything to get excited about.  Není žádný důvod, proč bych se měl tak vzrušovat.
Owens and his men knew better than to get excited about a new lead.  Owens a jeho lidé se nad tímto klíčem k případu nijak nevzrušovali.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorexciter   excluder   exclusion   excursion   excuse   execution   executive   executives