Nainstalujte si:
       

Překlad exchange rate


exchange rate = kurs měny; směnný kurz; kurz deviz; směnečný kurz; kurz měny; kurz (měny); devizová omezení
currency exchange rate = směnný kurz; valutový kurz; devizový kurz;
fixed exchange rate = pevný devizový kurz; pevný směnný kurz;
official exchange rate = úředně stanovený směnný kurz; oficiální směnný kurz;
exchanger   exchanges   excitation   excited   exciter   excluder   exclusion   excursion