Nainstalujte si:
       

Překlad excess


excess = nadbytek (2. p.); nadměrný; přemíra; přílišnost; nadměrně; nestřídmost; přebytek; rozdíl; nemírnost; převaha; výstřelky; přebytečný; excesy; výstřelek; přespočetný; nadmíra; exces; nadbytečný; franšíza; krajnost; přes míru; vykročení z práva; diference
budget excess = překročení rozpočtované částky; překročení nákladů;
spherical excess = sférický exces; sférický nadbytek;
to excess = přes míru; do krajnosti; příliš; nadměrně; nemírně; carry to excess = hnát do krajnosti (přen.);

Překlad excess z webu:
Bodies destroyed by excess and by indifference.  Těla poničená nestřídmostí a prostředností.
His personal annual income was in excess of five million koku.  Jeho roční příjem činil víc jak pět milionů koku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorexchange   exchange rate   exchanger   exchanges   excitation   excited   exciter   excluder