Nainstalujte si:
       

Překlad exceedingly


exceedingly = extrémně; mimořádně; neobyčejně; nadmíru; z míry; příliš; nadbytečně; nadbytečné; mimořádné; překračuje
be exceedingly = být mimořádně; být extrémně;

Překlad exceedingly z webu:
Exceedingly so.  Mimořádně důležité.
It was exceedingly difficult.  Bylo to neobyčejně obtížné.
His memory was exceedingly keen.  Paměť měl vynikající.
It was a simple trick, but exceedingly effective.  Byla to lest sice jednoduchá, ale velmi účinná.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorexcepted   exception   excess   exchange   exchange rate   exchanger   exchanges   excitation