Nainstalujte si:
       

Překlad example


example = příklad; vzor; ukázka; varovný příklad; varování; příkladový; exemplář; vzorový; výstraha; anemický
for example = například; ku příkladu; na příklad;
nice example = pěkný příklad; hezký příklad;
numerical example = numerický příklad; číselný příklad;
without example = bez příkladu; bez sobě rovného; for an example = pro příklad; dát za vzor;

Překlad example z webu:
The example of cholera came to mind.  Na mysl mu přišla cholera.
What a shining example of civilization!  Jaký to zářný příklad civilizace!
He is a bad example to the other pupils.  Jde velmi špatným příkladem ostatním studentům.
Can you give me an example of what you want?  Můžete mi uvést nějaký příklad toho, co budete chtít?
She was a very special person and her example merits honor.  Ona byla velice jedinečná osobnost a její příklad si poctu zaslouží.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorexcavation   excavator   exceedingly   excepted   exception   excess   exchange   exchange rate