Nainstalujte si:
       

Překlad examining


examining = zkoumající; provádějící; zkoušející; zkušební; dotazující se; vyšetřovací; zkoumání (2. p.); prohlídka; kontrola; zkoušení; vyšetřující; zkouška atributů
start examining = začít zkoumat (4. p.); začít vyšetřovat (4. p.);

Překlad examining z webu:
He was examining me closely.  Začal si mě pozorně prohlížet.
Holmes had been examining the window.  Holmes prozkoumal okno.
The masterpiece she was examining was a fivefoot-tall canvas.  Mistrovské dílo, které zkoumala, bylo metr a půl vysoké.
Lecter was at his table, examining his correspondence.  LECTER seděl za stolem a pročítal si korespondenci.
Listen, at the moment we're just examining possibilities.  Hele, ted' jen probíráme všechny možnosti.
Jack was still ordering his own thoughts, examining his own memories.  Jack si stále v hlavě srovnával myšlenky a zkoumal své vzpomínky.
I listened with half an ear, all the while examining my feelings.  Zatímco jsem je poslouchal na půl ucha, zabýval jsem se svými pocity.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorexample   excavation   excavator   exceedingly   excepted   exception   excess   exchange