Nainstalujte si:
       

Překlad examined


examined = zkoumal (4. p.); prozkoumaný; zkoumali; zkoumán; tázaný; ověřený opis (dokumentu)
he needs his head examined = nemá to v hlavě v pořádku;

Překlad examined z webu:
Waylander examined her.  Tulák ji prohlédl.
Have you examined the system?  Prozkoumali jste to?
His mind had examined each one.  V duchu každého prověřoval.
She took it and examined every letter.  Vzala ji a prozkoumala každé písmenko.
He raised the cork and examined it minutely.  Zvedl zátku a důkladně ji zkoumal.
Keeva moved closer to him and examined the wounds.  Keeva přistoupila blíž a prohlédla mu rány.
Stretching her out on her back he examined the wounds.  Položil ji na záda a prohlédl rány.
I drew the swords and the dagger and examined them.  Vytáhl jsem meče a dýku a prohlédl si je.
He rolled the body into the rain ditch and examined the rifle.  Odvalil tělo do popu a pohlédl si pušku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorexamining   example   excavation   excavator   exceedingly   excepted   exception   excess