Nainstalujte si:
       

Překlad examination


examination = zkouška (2. p.); vyšetřování; zkoumání; ohledání; výslech; prohlídka; průzkum; výzkum; šetření; vyšetření; vyslýchání; zkoušení; ověření; test; svědecká výpověď; evidence; posouzení; prošetření; prozkoumání; revize; důkaz; prověrka; zkouškový; ordinace
cross examination = křížový výslech; křížová zkouška;
direct examination = přímý výslech; hlavní přímý výslech;
leaving examination = maturita; maturitní;
medical examination = lékařská prohlídka (med.); lékařské vyšetření; mikroskopická zkouška;

Překlad examination z webu:
Examination and interview materials are confidential.  Materiály z vyšetřování a pohovorů jsou přísně důvěrné.
Close examination of the splash patterns made them reconsider.  Ale bližší zkoumání cákanců je přimělo tento názor změnit.
Shall the examination proceed?  Máme zahájit zkoušky?
He stopped his examination for a moment, and stared at a wall.  Na chvíli přerušil prohlídku a zadíval se do zdi.
Only then would the intensive examination begin.  Pak teprve mohlo začít důkladné vyšetřování.
Birrell, who had made the postmortem examination of the deceased.  Birella, který provedl pitvu, se dostalo četných projevů soustrasti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorexamined   examining   example   excavation   excavator   exceedingly   excepted   exception