Nainstalujte si:
       

Překlad evidence


evidence = důkaz (očividný); svědectví; jistota; usvědčující materiál; svědek; doličná věc; očividnost; doklad o (čem); dokázat; dosvědčit; svědčit o (6. p.); dokazovat; vypovídat jako svědek; fakta; prokázat; doložit; svědčit; vypovídat; doličný předmět; svědkové
adduce evidence = poskytnout důkaz; podat důkaz; podat důkazy; poskytnout důkazy;
admissible evidence = přípustné důkazy; přípustný důkaz;
available evidence = dosažitelný důkazní materiál; dostupný důkazní materiál;
bear evidence = svědčit; důkaz;

Překlad evidence z webu:
Evidence of what?  Důkaz čeho?
The evidence supports me!  Důkazy mám na své straně já!
There was evidence at hand.  Důkazy jsou po ruce.
And yet, what evidence was there against him?  Ale co se mu da dokázat?
Do you have any evidence for this?  Máš pro to nějaké důkazy?
Collet picked up the second evidence bag.  Collet zvedl druhý sáček s důkazy.
A third was breaking open an evidence kit.  Třetí násilím otvíral montážní brašnu.
Okay - it all goes into the evidence locker.  No, tohle všechno půjde do evidence.
And, remember, it is the only piece of evidence against me.  A nezapomeňte, že je to jediný důkaz proti mně.
Well, we have nothing else to go upon no evidence of any kind.  Nemáme nic, po čem bychom mohli jít - žádné důkazy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorevidenced   evident   examination   examined   examining   example   excavation   excavator